Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh họp trực báo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

28/08/2023 15:06    77

Quang cảnh cuộc họp

.

Chiều ngày 16/8/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp trực báo công tác giải ngân vốn đầu tư công và vốn 2 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, huyện Sơn Tịnh được bố trí vốn thực hiện các dự án hơn 137 tỷ đồng. Trong đó, vốn bổ sung có mục tiêu cho các dự án và vốn nông thôn mới gần 68 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện gần 20 tỷ đồng, vốn quỹ đất tỉnh giao 50 tỷ đồng. Đến nay, 2 dự án chuyển tiếp là tuyến đường D2 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới giải ngân đạt tỷ lệ 30% và dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến Chợ Đình – Tịnh Trà – Bình Chương giải ngân đạt tỷ lệ 46%; vốn nông thôn mới giải ngân đạt 42%. Đối với vốn sự nghiệp 2 chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn năm 2023 hơn 6 tỷ đồng, đang thực hiện giải ngân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đầu tư công vừa là động lực, vừa là nguồn lực để đầu tư phát triển; việc đầu tư công sẽ kéo theo sự phát triển dây chuyền cho toàn xã hội của địa phương. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải có tinh thần, nỗ lực cao nhất; trong năm 2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công được giao. Các phòng, ban, ngành, UBND xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành. Để tránh tình trạng trì trệ trong triển khai dự án, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Xử lý triệt để vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng bằng những giải pháp đồng bộ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí từ người dân.

 

Đức Văn

ipv6 ready