Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa mới BĐR999 vụ Đông Xuân 2022 - 2023

21/04/2023 17:18    114

Các đại biểu tham quan mô hình

.

Chiều ngày 06/4/2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Tịnh phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa mới BĐR999 vụ Đông Xuân 2022 - 2023. 
Vụ Đông Xuân 2022 - 2023, 18 hộ nông dân ở thôn Trường Thọ, xã Tịnh Phong đã tham gia thực hiện sản xuất giống lúa mới BĐR999 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo. Giống lúa này được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành. Tổng diện tích thực hiện với quy mô 2 ha, tại xứ đông Rộc Nhì, thôn Trường Thọ, xã Tịnh Phong. 
Thời gian gieo sạ từ ngày 25 đến ngày 31/12/2022. Giống lúa BĐR999 có ưu điểm nổi bật là đẻ nhánh khỏe, kháng sâu bệnh tốt, lúa trổ đồng đều, tỷ lệ hạt chắc cao; có khả năng thích ứng với nhiều chân đất, chống đổ ngã tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ so với ruộng nông dân trong cùng điều kiện sản xuất. 
Qua đánh giá kết quả, năng suất ước đạt 68,4 tạ/ha, so với giống đối chứng có cùng điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng cao hơn từ 11,3 tạ/ha. Về hiệu quả kinh tế, sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận ở ruộng mô hình là 19 triệu 850 nghìn đồng/ha, cao hơn ruộng nông dân sản xuất trong cùng điều kiện là 9 triệu 900 nghìn đồng/ha.
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

ipv6 ready