Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

21/01/2022

Quang cảnh hội nghị

.

Chiều ngày 12/01/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Đến dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Đông. 
Trong năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước huyện Sơn Tịnh 206,5 tỷ đồng, đạt 113,7% dự toán tỉnh giao, đạt 98% dự toán huyện giao, bằng 157,8% so với cùng kỳ năm 2020. Có 7/11 khoản thu vượt dự toán là: thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí, các khoản thu tại xã. Có 7/11 xã thu đạt và đạt xấp xỉ dự toán là: Tịnh Hiệp, đạt 119%; Tịnh Minh, đạt 118,9%; Tịnh Trà, đạt 109,1%; Tịnh Đông, đạt 106,2%; Tịnh Bình, đạt 105,3%; Tịnh Hà, đạt 104,5%; Tịnh Phong, đạt 99%. Trong năm, Chi cục thuế huyện đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn, hỗ trợ cho người nộp thuế theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Chủ động tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 đến tất cả đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế đúng quy trình, quy định và đảm bảo thời gian. Tính đến nay, đã giải quyết 103 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, số tiền đã hoàn 605,6 triệu đồng. Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thực hiện theo đúng kế hoạch và đúng quy định. Trong công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, Chi cục thuế huyện đã thực hiện tốt, trong năm đã có thêm 63 người nộp thuế phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục thuế đã tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử. 
Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, huyện Sơn Tịnh phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước là 263,078 tỷ đồng. Trong đó, Cục Thuế quản lý thu 134,525 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 23,525 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 111 tỷ đồng, Chi cục Thuế quản lý thu 128,553 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu, theo chuyên đề trên cơ sở các nội dung chính sách thuế mới. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong nội bộ ngành theo hướng hiệu quả, chất lượng, góp phần cải thiện thứ bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của ngành Thuế Quảng Ngãi và của huyện. Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng phục vụ nội bộ ngành và cơ sở dữ liệu dùng chung, trao đổi với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong tiếp cận thông tin và phục vụ công tác quản lý thuế. Tiếp tục kiện toàn, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ công chức ngành thuế đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao về quản lý trong thời kỳ công nghiệp 4.0. 
 
 

Thiên Bảo – Kim Cúc