Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

19/03/2024 16:07    48

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 08/3/2024, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua 2 năm thực hiện Đề án 06, huyện Sơn Tịnh đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân. Đồng thời, hạn chế tiêu cực, tiết kiệm thời gian, công sức, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 20 thủ tục hành chính trên công dịch vụ công/tổng số 53 dịch vụ công theo Đề án 06. Trong đó, có 13 dịch vụ công trực tuyến một phần và 7 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Huyện đã tiếp nhận tổng số 35.333 hồ sơ, trong đó tổng số hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công 24.197 hồ sơ. Cụ thể, đã thực hiện 20.147 hồ sơ 25 dịch vụ công thiết yếu, chiếm tỷ lệ 79%; đã thực hiện 3.082 hồ sơ 28 dịch vụ công, chiếm tỷ lệ 76%. Huyện đã triển khai 5 mô hình tại các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả tự động ngay trong ngày theo phần mềm của BHXH Việt Nam, hoàn toàn không sử dụng giấy tờ gì thêm bên ngoài. Khi làm hồ sơ sẽ được xác thực tự động các thông tin kê khai với dữ liệu đã có trên phần mềm. Trung tâm Y tế huyện thực hiện 58.279 lượt khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD trên tổng số 72.456 lượt khám chữa bệnh có thẻ BHYT, đạt 80,4%. Đã thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt cho 3.089 trường hợp, chiếm tỷ lệ 48,5%. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai việc thu học phí không dùng tiền mặt cho 50 trường hợp với số tiền hơn 8 triệu đồng. Năm học 2023 – 2024, có 100% các trường học thuộc huyện đã cài đặt hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, đã tổ chức thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD lưu động tại các xã 88.511 trường hợp; đến tận nhà thu nhận hồ sơ cho người già, yếu, bệnh tật không đi lại được 514 trường hợp. Đã thực hiện cấp 53.520 hồ sơ định danh điện tử, thực hiện kích hoạt 44.493 tài khoản định danh điện tử VNeID. Huyện đã triển khai, xây dựng 11 mô hình đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại 11 xã trên địa bàn. Việc thực hiện mô hình tại bộ phận một cửa của UBND xã bước đầu đã đạt được hiệu quả cao, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện được số lượng hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Trong năm 2024, huyện Sơn Tịnh tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án 06; hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian đến, huyện cần tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Bộ phận Một cửa và lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trên địa bàn huyện. 

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

 

Thiên Bảo - Đức Văn

ipv6 ready