Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và LĐLĐ huyện

19/03/2023 09:44    117

Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo LĐLĐ huyện tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác

.

Chiều 02/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Công tác phối hợp dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Các nội dung phối hợp gồm: LĐLĐ huyện tham gia, phản biện xã hội trong việc triển khai cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, đề án có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án...). Phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Thu Phượng - Thiên Bảo

ipv6 ready