Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

05/01/2022

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 27/12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ban liên quan, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 11 xã. Đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 
Tại hội nghị, đại diện 11 xã đã báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, tổng thửa đất trên địa bàn huyện là 261.288 thửa; đã cấp sổ đỏ cho 148.303 thửa; 68.478 thửa đất đăng ký kê khai không cấp GCNQSD đất; 31.048 thửa đất chưa đăng ký, kê khai cấp GCNQSD đất. Về công tác cấp GCNQSD đất cho trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, có 1/11 xã không có trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; có 10/11 xã có giao đất không đúng thẩm quyền với 780 trường hợp, đã cấp GCNQSD đất cho 380 trường hợp, chưa cấp GCNQSD đất cho 400 trường hợp, đến nay huyện chỉ mới tiếp nhận hồ sơ của 7 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004. Đối với công tác lập hồ sơ đất công ích và đất nông nghiệp khác theo Chỉ thị số 09/CT ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, tổng diện tích đất công ích do UBND các xã quản lý sử dụng hơn 1.111 héc ta, tổng diện tích đất nông nghiệp khác do UBND các xã quản lý hơn 2.375 héc ta. Đến nay, toàn huyện có 180 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó xã Tịnh Thọ 5, Tịnh Bịnh 61, Tịnh Hiệp 1, Tịnh Sơn 1, Tịnh Giang 16, Tịnh Trà 6, Tịnh Đông 9, Tịnh Minh 43, Tịnh Bắc 1, Tịnh Hà 17, Tịnh Phong 20. UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt 26 trường hợp, vận động tháo dỡ lều trại 9 trường hợp. UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt 2 trường hợp. Về kết quả chấp hành quyết định xử phạt, người vi phạm chưa nộp phạt và chưa khắc phục hậu quả 19 trường hợp, người vi phạm đã nộp phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả 8 trường hợp. 
Tại hội nghị, các xã cũng đã nêu ra một số khó khăn trong quá trình cấp GCNQSD đất như: một số hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị cấp GCNQSD đất trên phần đất UBND xã quản lý. Đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện thuộc đất nông nghiệp do UBND xã quản lý và đất công ích do UBND xã quản lý, sử dụng trong hồ sơ địa chính lập theo Nghị định 64/CP; hộ gia đình, cá nhân không cung cấp được các tài liệu về diện tích đất, loại đất, vị trí đất được giao không đúng thẩm quyền. Công tác tổng hợp báo cáo, xác lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở lấy ý kiến khu dân cư, hiện trạng sử dụng đất của người đề nghị. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất, làm việc với chủ sử dụng đất thì có sự không thống nhất về hồ sơ. Vì vậy, cơ quan thẩm định hồ sơ yêu cầu UBND xã xác minh, làm rõ nguồn gốc đất, diện tích cấp, hoàn thiện hồ sơ. Ngoài những tồn tại nêu trên, các trường hợp cấp GCNQSD đất do giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01/7/2004 chưa phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2015 như: Chưa xây dựng nhà ở trên đất, đã có nhà ở, đất ở khác tại địa bàn xã nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền, việc làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật chưa được thực hiện xong. Đối với đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý, trong thực tế không có quy định UBND xã cho thuê loại đất này nên nhiều xã không cho thuê; do đó, không thể hiện rõ phương thức quản lý, để người dân tự ý lấn, chiếm, khai hoang sản xuất từ trước và sau thực hiện Nghị định 64/CP đến nay.

 

Đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ về đất đai; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp GCNQSD đất lần đầu, giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng chuyển nhượng, sử dụng đất bất hợp pháp. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân; có biện pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Thiên Bảo - Đức Văn