Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho thanh niên

05/09/2023 14:16    36

Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Huyện đoàn Sơn Tịnh tổ chức lớp Bồi dưỡng Chuyên đề “Hội nhập quốc tế và cập nhật kiến thức về chuyển đổi số” năm 2023 cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong huyện

.

Sáng ngày 24/8/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Huyện đoàn Sơn Tịnh tổ chức lớp Bồi dưỡng Chuyên đề “Hội nhập quốc tế và cập nhật kiến thức về chuyển đổi số” năm 2023 cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong huyện. Tham dự và báo cáo các nội dung tại lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Văn Vin – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh; đồng chí Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; đồng chí Trần Công Thành – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giáo đốc Trung tâm Chính trị huyện. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 100 cán bộ đoàn, đoàn viên các chi đoàn, cơ sở đoàn trong toàn huyện. 
Trao đổi, triển khai các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, hội tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Văn Vin - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh tập trung vào các nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của đoàn - hội cơ sở. Thông qua đó, giúp cho cán bộ Đoàn, Hội trong huyện nâng cao kiến thức về lý luận chính trị cũng như những kỹ năng, nghiệp vụ, xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ Đoàn, Hội, góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa cán bộ Đoàn, Hội. Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong toàn huyện có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình hiệu quả nhằm hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, hoạt động phong trào hiện nay. 
Lớp bồi dưỡng còn triển khai Chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2023, phổ biến các Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chuyên đề hội nhập về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn cập nhật thêm về tình hình thế giới, khu vực và triển khai công tác đối ngoại, nghiệp vụ lễ tân ngoại giao và Chuyển đổi số trong bối cảnh toàn cầu, hội nhập quốc tế và những vấn đề an ninh phi truyền thống,…; chuyên đề về chuyển đổi số trong thanh niên, trong đó tập trung trang bị kỹ năng sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh trong giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; công tác an toàn thông tin mạng; hỗ trợ người dân đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. 
 
 

Thiên Bảo - Đức Văn

ipv6 ready