Truy cập nội dung luôn

Sơn Tịnh đạt giải ba Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Ngãi với Văn hoá đọc và chuyển đổi số

12/05/2023 10:49    53

Ban tổ chức trao giải ba cho em Nguyễn Thị Trà My

.

Ngày 20/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức diễn đàn “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Quảng Ngãi với văn hóa đọc và chuyển đổi số” trong đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. 

Tại diễn đàn, em Nguyễn Thị Trà My – học sinh Lớp 12C7, Trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh cùng Cụm thi đua phía Bắc đã đạt giải Ba tham gia Diễn đàn “Sách: Nhận thức - Đổi mới - sáng tạo” và “Tuổi trẻ Quảng Ngãi với Văn hoá đọc và chuyển đổi số”.

Qua việc tổ chức diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là vai trò của chuyển đổi số (CĐS) trong văn hóa đối với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, tương tác, trao đổi, chia sẻ và đề xuất các ý kiến với các cơ quan chức năng, các nhà quản lý về nhận thức - đổi mới sáng tạo trong hệ thống Đoàn, Hội với văn hoá đọc và CĐS, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc của Việt Nam phát triển vững mạnh.

 

Đức Văn