Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục tại các trường học thuộc huyện Sơn Tịnh năm 2019

13/09/2019

Không có !