Truy cập nội dung luôn

Phiên họp quí I Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Sơn Tịnh

21/04/2023 10:42    79

Quang cảnh phiên họp quí I Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện

.

Sáng ngày 12/4/2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Sơn Tịnh tổ chức phiên họp quí I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2023. Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì.
Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Công Chúng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh đã thông qua báo cáo hoạt động quí I năm 2023. Qua 3 tháng, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh, huyện, NHCSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, các tổ chức Hội đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai các giải pháp tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện. Đã tổ chức phiên họp định kỳ theo đúng qui định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhờ đó đã có những kết quả đáng ghi nhận. 

 

Đồng chí Nguyễn Công Chúng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông qua báo cáo tại phiên họp
Trong công tác tín dụng, kế hoạch giao 358.031 triệu đồng, thực hiện 346.537 triệu đồng, đạt 96,8% kế hoạch, tăng so với đầu năm 15.305 triệu đồng. Trong đó, vốn cân đối Trung ương, thực hiện 319.944 triệu đồng, đạt 96,49%, tăng 8.932 so với đầu năm; Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù thực hiện 29.343 triệu đồng, đạt 103,9% theo kế hoạch, tăng 3.312 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn ngân sách huyện giải quyết việc làm thực hiện 8.295 triệu đồng, đạt 99,83%, tăng 2.164 triệu đồng so với đầu năm; Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 13.603 triệu đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 2.141 triệu đồng so với đầu năm.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi đạt 346.536 triệu đồng, tăng 15.305 triệu đồng so với đầu năm, cho 10.199 hộ vay ở 100% thôn trên địa bàn huyện, tăng 15.305 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 4,5%. 
Trong quý II năm 2023, phấn đấu thực hiện kiểm tra, giám sát đạt trên 60%; Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của “Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi cấp xã”; Triển khai tốt các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 và việc hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36; Tiếp tục hưởng ứng chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; Đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông về chính sách tín dụng ưu đãi....

 

Thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện phát biểu ý kiến tại phiên họp
Tại phiên họp, các thành viên thảo luận và thống nhất với các đánh giá được nêu báo cáo kết quả hoạt động quí I, phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2023. Đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như hướng khắc phục và các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong quí II năm 2023. 

 

Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong quí I năm 2023, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã trong việc phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số hoạt động trong thời gian tới, trong đó, UBND các xã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xă hội trong quí II năm 2023. Nhất là các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thực hiện việc thu nợ, không để nợ quá hạn phát sinh, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đảm bảo chất lượng tín dụng. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác và chất lượng của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn . Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. 
 
 

Thu Phượng – Đức Văn