Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Những kỳ vọng cho khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi

29/01/2015

d content-links -->

 

 

Chương trình duyệt web của bạn chưa hỗ trợ xem video.
Please download the file: video/mp4

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2666

Tổng số lượt xem: 802634