Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Huyện Sơn Tịnh tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019

01/03/2019

Sáng ngày 28/02/2019, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.  Năm 2018, phong trào thi đua - khen thưởng trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Nội dung phát động thi đua phong phú, đa dạng.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện báo cáo tại hội nghị Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương và trên cơ sở qui chế, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã phân chia khối, cụm thi đua; phân công Khối trưởng và Cụm trưởng; hướng dẫn nội dung đăng ký giao ước thi đua và chấm điểm thi đua cho các khối, cụm thi đua thuộc huyện; kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của huyện.  Phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, thu ngân sách đạt khá, các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào đời sống, có 2 xã được công nhận xã đạt nông thôn mới.  Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của UBMTTQVN về vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham luận của UBND xã Tịnh Sơn về kết quả thực hiện thi đua trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; tham luận của Công an huyện với chủ đề thi đua trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham luận của Trường Tiểu học Tịnh Trà về công tác xây dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia và tham luận của Trường Mầm non Tịnh Minh về xây dựng một môi trường giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm. Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; đề nghị tặng cờ thi đua của Chính Phủ cho 1 tập thể và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND huyện Sơn Tịnh công nhận lao động tiên tiến cho 216 tập thể và 1.370 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 86 cá nhân; tặng giấy khen cho 195 tập thể và 365 cá nhân; tặng giấy khen cho 13 tập thể và 9 cá nhân cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thảo - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện phát động thi đua ký kết giao ước thi đua giữa các khối cụm thi đua thuộc huyện Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2018 của các tập thể và cá nhân. Đồng chí cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại trong thời gian qua.  Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đối với năm 2019, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo huyện và các xã, các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các phong trào thi đua đi vào thực tiễn. Chú trọng các phong trào, hoạt động thiết thực ở địa phương nhằm thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đưa 3 xã về đích nông thôn mới vào năm 2019.