Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Hợp tác xã Tịnh Thọ nghiệm thu đưa vào sử dụng khu trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm

16/08/2023 14:51    21

Hợp tác xã Tịnh Thọ nghiệm thu đưa vào sử dụng khu trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm từ nguồn đầu tư phát triển hợp tác xã

.

Chiều ngày 02/8/2023, Hợp tác xã Tịnh Thọ tổ chức lễ nghiệm thu và đưa vào sử dụng khu trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ngân sách tỉnh. 

Khu trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm hợp tác xã Tịnh Thọ được xây dựng trên diện tích hơn 200 mét vuông, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ đối ứng 500 triệu đồng.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tịnh Thọ hiện có 2 sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao gồm: Khoai lang men Tịnh Thọ, Dầu lạc Tịnh Thọ. Việc đầu tư xây dựng khu trưng bày và kho lạnh chứa sản phẩm giúp hợp tác xã Tịnh Thọ có điều kiện giữ cho sản phẩm được bảo toàn chất lượng trong thời gian dài, tránh bị phân hủy hoặc hư hỏng do tác động tự nhiên của môi trường, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đức Văn

ipv6 ready