Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Tịnh Bình

26/05/2022

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Tịnh Bình

.

Chiều ngày 18/5/2022, tại UBND xã Tịnh Bình, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh tổ chức giải ngân từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 3 hội viên nông dân xã Tịnh Bình. 
Theo đó, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh giải ngân nguồn vốn gồm 82 triệu đồng cho 3 hội viên nông dân xã Tịnh Bình. Trung bình mỗi hội viên được vay trên 27 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng, hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất.

Sau khi hỗ trợ vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh phối hợp cùng Hội Nông dân xã Tịnh Bình tiếp tục hướng dẫn, giám sát sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

 

Thu Phượng - Kim Cúc