Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Tịnh Hiệp

05/09/2023 14:09    29

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Tịnh Hiệp

.

Chiều ngày 24/8/2023, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Tịnh Hiệp để thực hiện Dự án chăn nuôi bò thịt và chăn nuôi bò vỗ béo.
Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh đã giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện với số tiền 150 triệu đồng cho 5 hộ hội viên nông dân xã Tịnh Hiệp, mỗi hộ 30 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của xã với số tiền 100 triệu đồng cũng đã giải ngân cho 3 hộ hội viên nông dân. Trong đó, có 1 hộ nhận 40 triệu đồng và 2 hộ, mỗi hộ nhận 30 triệu đồng. Với nguồn vốn vay ưu đãi này sẽ tạo điều kiện cho các hộ vay phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Được biết, trong những năm qua, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ huyện đến xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm tại chỗ, phát triển kinh tế hộ gia đình. 
 

Kim Cúc

ipv6 ready