Truy cập nội dung luôn

Hội LHPN huyện Sơn Tịnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hội ở cơ sở

31/05/2023 16:42    66

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

.

Sáng ngày 16/5/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội LHPN huyện Sơn Tịnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 120 đại biểu là cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở.

Trong thời gian từ ngày 16/5 – 19/5/2023, các học viên sẽ được báo cáo viên truyền đạt nội dung 5 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;  Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện, phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở.  Ngoài ra, các học viên sẽ được nghiên cứu chuyên đề tìm hiểu về an ninh mạng và những vấn đề liên quan đến an ninh mạng; chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ Hội phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội. Từng bước nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội tại cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, kỹ năng tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng những mô hình hoạt động phong phú để thu hút chị em sinh hoạt Hội.
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ hội ở cơ sở.

 

Đức Văn