Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

HĐND tỉnh giám sát các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tại huyện Sơn Tịnh

20/05/2022

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Hoàng Vĩnh trái kiểm tra các thiết bị của dự án Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ ở xã Tịnh Bắc.

.

Chiều 12/5/2022, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Hoàng Vĩnh -  Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các dự án khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. 

Đoàn đã đi thực tế, kiểm tra các dự án, bao gồm: Dự án Chuyển giao công nghệ chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học (ứng dụng công nghệ lên men vi sinh vật) cho hộ chăn nuôi, do Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh (Sở KH&CN) chủ trì; dự án Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, do UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì; dự án Hỗ trợ ứng dụng KH&CN để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, do UBND xã Tịnh Bắc chủ trì; dự án Ứng dụng KH&CN xây dựng vùng chuyên canh lạc (đậu phộng) trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ do Phòng NN&PTNT huyện Sơn Tịnh chủ trì. 

Theo đánh giá bước đầu, trong giai đoạn 2017 - 2021, các dự án được triển khai có giá trị thực tiễn, phát huy hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. 
Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với các đơn vị chủ trì về hiệu quả dự án, tình hình kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, việc chuyển giao dự án đến người dân sau khi nghiệm thu; quá trình phân bổ kinh phí trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Vấn đề quản lý tài sản được hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh cũng được đoàn quan tâm. Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai các dự án được tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh xem xét trong thời gian đến.
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Hoàng Vĩnh -  Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của huyện Sơn Tịnh đã đạt được trong thực hiện các dự án khoa học công nghệ. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến huyện Sơn Tịnh cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát và phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Thiên Bảo – Đức Văn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1043

Tổng số lượt xem: 721518