Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

HĐND huyện Sơn Tịnh giám sát hoạt động điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện

30/05/2022

Quang cảnh buổi giám sát

.

Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện Sơn Tịnh do đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả điều hành thực hiện nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện. 
Tại buổi giám sát, đại diện Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tính đến ngày 31/12/2021. Theo báo cáo, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện quản lý là trên 3,9 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ Trung ương Hội là 1,67 tỷ đồng; nguồn vốn của tỉnh Hội là 20 triệu đồng; nguồn vốn của huyện là 1,338 tỷ đồng; nguồn vốn của cơ sở (huyện cho vay) là hơn 879 triệu đồng. Huyện Hội đã thành lập Ban điều hành, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội thực hiện các quy trình cho vay vốn đối với các hội viên nông dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Tổng nguồn vốn được cho vay đến nay là trên 1,3 tỷ đồng với 9 dự án, 47 hộ vay tại 9 xã, trong đó có dự án được phê duyệt vay vốn là dự án “Chăn nuôi bò lai sinh sản” tại các xã trên địa bàn huyện. Dư nợ cuối kỳ chưa cho vay là trên 28 triệu đồng. Qua đó, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho nhiều hộ hội viên mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thêm thời gian lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nhiều hộ trở thành hộ khá hơn, góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng đem lại hiệu quả, hỗ trợ trực tiếp cho nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thay đổi trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bộ máy quản lý điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, cán bộ quản lý được nâng dần nghiệp vụ chuyên môn.
Tại buổi giám sát, Đoàn tiến hành giám sát tình hình tổ chức, xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, điều hành của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Công tác gây quỹ, quản lý quỹ, thông báo, tuyên truyền, nguyên tắc phân bổ nguồn quỹ; quy trình thẩm định, thủ tục hồ sơ, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ của các đối tượng được thụ hưởng. Qua giám sát, đa số mô hình cho vay phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả kinh tế của vốn vay, các hộ dân tham gia đều có mong muốn được tiếp tục hỗ trợ vốn sau khi hết thời hạn cho vay. 
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Công Hòa –Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác điều hành cho vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Tuy nhiên, về quy mô các dự án vay vốn còn nhỏ lẻ, phổ biến là 300 triệu đồng/dự án; mức cho vay bình quân mỗi hộ còn thấp (30 triệu đồng/hộ), do nguồn Quỹ hạn chế; chưa khai thác được các nguồn lực khác để nhân rộng mô hình; cơ sở chọn hộ vay còn dàn trải, chưa tập trung và hình thành nhóm hộ vay. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian đến, Hội nông dân huyện cần tiếp tục điều chỉnh các điều kiện cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân cho phù hợp với tình hình thực tế, giúp phát huy hiệu quả của Quỹ và giúp bà con nông dân có nguồn vốn vay ổn định, hiệu quả để phát triển kinh tế.
Sau buổi giám sát tại Ban điều hành Quỹ Hội, Đoàn giám sát của HĐND huyện tiến hành giám sát thực tế tại một số mô hình kinh tế được giải ngân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ Nông dân trên địa bàn các xã, trong đó có sự phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Hội Nông dân huyện.

Thiên Bảo – Đức Văn