Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Công an huyện Sơn Tịnh có 1 tập thể và 1 cá nhân được Công an tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng điển hình tiên tiến

21/03/2023 14:06    85

Công an tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng tập thể Công an huyện Sơn Tịnh

.

Sáng 10/3/2023, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy CAND, 75 năm Ngày Truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948-11/3/2023) và tuyên dương điển hình tiên tiến.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên dương 42 tập thể, 159 cá nhân có thành tích trong sơ kết đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt hướng đến lễ kỷ niệm; 02 tập thể, 12 cá nhân, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi viết “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 
Trong các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Công an tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương, tặng biểu trưng, giấy khen cho tập thể Công an huyện Sơn Tịnh; cá nhân đồng chí Thượng úy Võ Thị Thanh Thuyền - cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Sơn Tịnh là điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 75 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023). 

Công an tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng đối với đồng chí Thượng úy Võ Thị Thanh Thuyền

 

 

Đức Văn

ipv6 ready