Truy cập nội dung luôn

Công an huyện hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

28/05/2023 00:05    78

Quang cảnh hội nghị

.

Chiều ngày 12/5/2023, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2023). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình cụ thể và phù hợp với tình hình địa phương, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong lực lượng Công an và MTTQ từ huyện đến xã. Công an huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 128 lượt tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, có hơn 16.000 lượt người tham dự. Công an huyện tổ chức hơn 15 Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và "Công an lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, người lao động”, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, người lao động, danh nghiệp trên địa bàn về công tác đảm bảo ANTQ và xây dựng lực lượng Công an, giúp thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Công an huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Công an xã, UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 168 lượt, có khoảng 26.000 lượt người tham dự. Tổ chức xây dựng nhóm zalo kết nối giữa Công an với nhân dân tại cơ sở nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Kết quả đã thành lập được 48 nhóm Zalo, có 9.000 thành viên tham gia. Thành lập và triển khai hoạt động nhóm Zalo “Ban Chỉ đạo 138 huyện mở rộng” và “Bình yên Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi” nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTT; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội thường xảy ra trên địa bàn huyện; những thành tích, kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện... để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên, hội viên và nhân dân trong huyện. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT; thực hiện các điểm sáng “Khu dân cư nói không với hành vi đốt, rải vàng mã trong các dịp cúng, tế, ma chay và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư 6 không” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.
Đẩy mạnh sự phối hợp giữa Công an huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sơn Tịnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”,”Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Sơn Tịnh chung tay vì người nghèo”... Tổ chức phối hợp vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, nhất là tại các địa bàn giáp ranh. Phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8), “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc”, xây dựng “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”, “Gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá” gắn với thực hiện xây dựng xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Công an huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

Thiên Bảo – Đức Văn