Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Cơ quan Huyện ủy - Công đoàn cơ sở khối Đảng hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và tổng kết công tác công đoàn năm 2022

20/02/2023 15:07    133

Quang cảnh Hội nghị

.

Chiều ngày 09/02/2023, cơ quan Huyện ủy - Công đoàn cơ sở khối Đảng hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và tổng kết công tác công đoàn năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Đảng.
Trong năm, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chi đạo các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực làm việc, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan đã chủ động phát động và đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện đảm bảo, đúng quy định. Qua đánh giá, phân loại, 100% cán bộ, công chức trong khối giữ vững tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn ý thức cao về tổ chức kỷ luật, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; các cơ quan trong khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; các cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa. Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong thực hiện toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ huyện.
Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, các cơ quan thuộc Công đoàn cơ sở khối Đảng tiếp tục thực hiện có trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn khối; phát huy tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trong khối thi đua thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. 
Tại hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và tặng Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.
 

Thiên Bảo – Đức Văn

ipv6 ready