Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng làm việc với huyện Sơn Tịnh

23/05/2018

Không có !

Sáng ngày 22/5/2018, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; về phía huyện có đồng chí Trần Chấn Diệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; các kết quả hầu hết đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.557 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch năm. Chỉ đạo tổ chức Lễ công bố và đón nhận 2 xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 3/11 xã. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ 5 năm 2018; lễ ra quân huấn luyện và lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018, đạt 100% chỉ tiêu giao quân cấp trên giao. Thực hiện hoàn thành công tác di chuyển các cơ quan của huyện đến làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh mới (đợt 1) và kịp thời ổn định đi vào hoạt động, không để ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 4 tháng đầu năm 2018

Trong thời gian đến, huyện Sơn Tịnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết HĐND huyện, quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện năm 2018; đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018, các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các giải pháp phấn đấu xây dựng 2 xã Tịnh Trà và Tịnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Chỉ đạo các giải pháp phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới. Giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Trần Chấn Diệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, huyện Sơn Tịnh đã đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh một số vấn đề như: Hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp 7 trạm bơm: Bà Mẹo, Cây Duối, Chợ Tổng, Gò Sa, Đồng Bé, Gõ Thôn và An Thọ, xã Tịnh Sơn để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra và sửa chữa khẩn cấp các vị trí hư hỏng trên tuyến đường Quốc lộ 24B đoạn từ km23+300 - km28+00 (đoạn từ tuyến đường sắt Bắc - Nam đến Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới). Ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng đảm bảo theo kế hoạch để tạo điều kiện cho huyện Sơn Tịnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng các công trình tại Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới. Cho chủ trương và bố trí vốn đầu tư xây dựng mới Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh. Sớm cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng Đề án cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện (Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh mới), với tổng mức đầu tư khoảng 2,9 tỷ đồng. Có cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển giáo dục nhằm thay đổi toàn diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như việc dạy và học của các đơn vị trường học. Ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bố trí ngân sách và kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng các Trạm Y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Sơn Tịnh trong 4 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến huyện Sơn Tịnh cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; về sản xuất nông nghiệp huyện cần quan tâm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là công tác dồn điền đổi thửa; về công nghiệp - xây dựng, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1B; tăng cường thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên địa bàn huyện để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; về xây dựng nông thôn mới, huyện cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo đến năm 2020 có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt phải tập trung nâng cao đời sống của nhân dân; về văn hóa - xã hội, huyện cần rà soát, thực hiện các giải pháp để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và giữ chuẩn theo quy định.