Truy cập nội dung luôn

Ban Dân vận Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo công tác dân vận quý I năm 2023

21/04/2023 16:36    62

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 31/3/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo công tác dân vận quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. 
Trong quý 1 năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ đề ra, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận ở xã và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng, những vụ việc, vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong huyện để tham mưu cho cấp ủy đảng kịp thời chỉ đạo giải quyết. Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Tịnh Trà theo kế hoạch đề ra, trong quý 1 năm 2023, Bí thư Đảng ủy 11 xã cũng đã tổ chức 11 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân 11 xã trên địa bàn huyện. 
Trong quý 2 năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận, các tổ chức, chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX về công tác dân vận. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023 và theo chủ điểm từng quý trong năm 2023; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở, thành viên ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân trong huyện năm 2023 theo kế hoạch,...
 
 
 
 

Kim Cúc – Đức Văn