Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ban CHQS huyện sơ kết 10 năm thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

20/05/2022

Ban CHQS huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020.

.

Sáng ngày 09/5/2022, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. 

Trong giai đoạn 2013 - 2020, Đảng ủy- Ban CHQS huyện Sơn Tinh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác huấn luyện nói riêng một cách toàn diện, đồng bộ từ huyện đến cơ sở theo đúng kế hoạch chỉ tiêu cấp trên giao và đạt được nhiều kết quả thiết thực đáp ứng kịp thời với sự phát triển của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt định hướng công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đã tổ chức quán triệt cho 100% đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp. Tổ chức thường xuyên có hiệu quả hoạt động cổ động thao trường, gắn chặt với công tác thi đua, khen thưởng trong từng nội dung, đối tượng huấn luyện. Do đó trong những năm qua kết quả kiểm tra đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75 -80% khá, giỏi; đối với dân quân tự vệ và dự bị động viên kết quả huấn luyện khá. Ban CHQS huyện đã cử cán bộ tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức, triệu tập cán bộ thường trực và cán bộ dân quân tự vệ tập huấn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Sau tập huấn, đa số đã được nâng cao một bước về năng lực quản lý, duy trì huấn luyện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đã tham gia 14 lớp tập huấn,  với 17 đồng chí do Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức; tham gia 117 lớp với 613 đồng chí do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; Ban CHQS huyện tổ chức 35 lớp với hơn 2.100 đồng chí tham gia. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tập trung huấn luyện nâng cao nhận thức và trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang, kết hợp giữa lý luận với thực hành để khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho 12 đồng chí thuộc đối tượng 2, 191 đồng chí thuộc đối tượng 3, 2.364 đồng chí thuộc đối tượng 4, chức sắc, chức việc 85 người, trưởng họ tộc 77 người; ngoài ra phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 94.000 lượt học sinh theo đúng nội dung, chương trình do cấp trên quy định, kết quả đều đạt khá. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội thường xuyên được quan tâm, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,8% trở lên, góp phần quan trọng trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện.

Trong thời gian đến, Ban CHQS huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp và phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc” đối với Bộ đội thường trực, “Cơ bản - Thiết thực - Chất lượng” đối với dân quân tự vệ. Huấn luyện cho các đối tượng nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, nội dung huấn luyện phải sát với tình huống, đối tượng tác chiến, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và thực tế chiến đấu. Kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huấn luyện quân sự gắn với giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh chiến đấu. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, chương trình theo quy định, đạt kết quả khá trở lên.
Tại hội nghị, Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã trao giấy khen cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020.

 

Đức Văn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 880

Tổng số lượt xem: 721592