Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

1 cá nhân Trường THPT Ba Gia nhận bằng khen của Tỉnh đoàn trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2023

30/04/2024 19:43    32

Đồng chí Bùi Trọng Huy - Bí thư Đoàn trường THPT Ba Gia được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2023

.

Chiều ngày 10/4/2024, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2023 và triển khai cuộc vận động năm 2024.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quốc Hùng, Báo cáo viên Trung ương, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” năm 2024, hướng đến 04 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tiên phong hành động, Sáng tạo không ngừng; Khát vọng vươn lên. Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2023. Huyện Sơn Tịnh có đồng chí Bùi Trọng Huy - Bí thư Đoàn trường THPT Ba Gia được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới” giai đoạn 2019 - 2023.
 

Kim Cúc

ipv6 ready