Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đồng chí Lê Trung Tín trúng cử Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028

28/08/2023 15:11    88

Đoàn đại biểu huyện Sơn Tịnh tham dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 - 2028

.

Trong ngày 11/8/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Huyện Sơn Tịnh có 19 đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Lê Trung Tín – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 30 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XVII gồm 9 ủy viên. Đồng chí Võ Tấn Lãm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Trung Tín – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Tịnh trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

 

Đức Văn

ipv6 ready