Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đoàn giám sát của HĐND huyện Sơn Tịnh tổ chức làm việc tại xã Tịnh Sơn

26/10/2021    333

Quang cảnh buổi làm việc

.

Sáng ngày 14/10/2021, Đoàn giám sát của HĐND huyện Sơn Tịnh tổ chức làm việc tại xã Tịnh Sơn nhằm khảo sát việc triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” trên địa bàn xã Tịnh Sơn.
Xã Tịnh Sơn có 4 khu dân cư đăng ký khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Riêng năm 2021, phấn đấu được công nhận Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại thôn Tây. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở đã tạo ra diện mạo mới cho địa phương. Tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt chuẩn tối thiểu cấp C (nền đường rộng tối thiểu 3 mét, mặt đường rộng tối thiểu 2 mét), có 9 tuyến đường được bê tông hóa, với chiều dài 2,18 km đạt chuẩn theo quy định, đạt 100%. Đã lắp đặt 15 biển báo hiệu đường bộ trên tuyến đường thôn và tuyến đường huyện qua thôn. Hệ thống điện ở khu dân cư được đầu tư đảm bảo, hệ thống trụ, đường dây tương đối đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, có 100% hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Có 5,41 km đường trục chính của thôn, xóm có hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong thôn là 50,5 triệu đồng/năm. Thôn Tây được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền, gia đình văn hóa đạt 97,12%. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp THCS đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,21%. 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại thôn Tây nói riêng và các thôn trên địa bàn xã nói chung. Cụ thể, tăng cường bố trí, hỗ trợ kinh phí cho xã để duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, đặc biệt là đầu tư vào nông nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận các mô hình sản xuất mới, chất lượng cao nhằm phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn hình thành chuỗi sản xuất, chế biến, cung ứng hàng hóa lớn, tập trung. Tỉnh và huyện cần điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí cho công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, vì đặc thù đồng ruộng tại một số xứ đồng của xã không bằng phẳng, có địa hình bậc thang. Cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để duy tu bảo dưỡng một số công trình bị xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia ý kiến về việc địa phương cần chú trọng thực hiện đến tiêu chí về văn hóa, trồng hoa hai bên đường nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở nông thôn,...
Sau buổi khảo sát, Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Tịnh đã đi hiện trường kiểm tra thực tế việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại thôn Tây.
 

Kim Cúc

ipv6 ready