Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Tịnh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

30/04/2024 19:58    63

Các đại biểu về tham dự Đại hội

.

Sáng 11/4/2024, đồng chí Lê Văn Thảo – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã về dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Tịnh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Chín – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Tịnh – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự Đại hội còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Minh, cùng 120 vị đại biểu chính thức tại đại hội.  

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQVN xã Tịnh Bình đã nỗ lực và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã khóa XIX đã đề ra. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; công tác giám sát và phản biện xã hội được tăng cường; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng được phát huy; phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể kịp thời giải quyết những vẫn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân đốn chặt cây cối, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để mở đường giao thông nông thôn, đường phục vụ sản xuất; đóng góp hơn 2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để làm 9.800m đường bê tông nội xóm theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng. Mô hình “Điện thắp sáng đường quê” đã được phủ sáng các tuyến đường vào thôn, xóm; vận động doanh nghiệp và con em quê hương làm ăn xa đóng góp tiền của để xây dựng các thiết chế văn hóa... góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; nhất là đảm bảo an sinh cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Qua đó, đã vận động quyên góp được quy đổi thành tiền với số tiền khoảng 250 triệu đồng.
Trong 5 năm qua, UBMTTQVN xã đã vận động đóng góp qũy “Vì người nghèo” số tiền 242 triệu đồng; đóng góp Quỹ “Tình thương” với số tiền 88 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, đã hỗ trợ sửa chữa 06 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thêm 04 con bò cái giống và 30 con heo cái giống cấp cho hộ nghèo để các hộ gia đình này có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hỗ trợ 250 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ giúp người nghèo khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo vượt khó học tập,.... 
Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, với chính quyền xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới và sửa chữa 04 nhà đại đoàn kết; trao 04 con bò cái giống cho hộ nghèo, cận nghèo; thăm và tặng hơn 1.500 suất quà cho các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó, hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay giảm còn 31 hộ, tỷ lệ 1,2% so với đầu nhiệm kỳ giảm 20 hộ nghèo.

Đại hội đã tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Minh

Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tịnh Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 - 2029, đã đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quê hương Tịnh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

41 ủy viên UBMTTQVN xã Tịnh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt tại Đại hội

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 41 đại biểu vào ủy viên UBMTTQVN xã Tịnh Bình khóa XX; hiệp thương cử 4 ủy viên vào Ban Thường trực UBMTTQVN xã khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Nguyễn Văn Tiến tái cử chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN xã Tịnh Bình khóa mới, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 8 ủy viên tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong thời gian tới.

 

Thiên Bảo

ipv6 ready