Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
7 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID - 19 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
8 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID - 19 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
9 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
10 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
11 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
12 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
13 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
14 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
15 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
16 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
17 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
18 Xử lý đơn tại cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN
19 Tiếp công dân tại cấp huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
20 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND huyện Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 374

Tổng số lượt xem: 720947