Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
2 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
7 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
8 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
9 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VIỆC LÀM.
10 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
11 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
12 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
13 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID - 19 TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
14 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID - 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC VIỆC LÀM
15 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
16 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
17 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XÂY DỰNG
18 Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
19 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC DÂN TỘC
20 Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
ipv6 ready