Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3534/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự tán: dự án Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh 27-09-2023
2 2094/TB-UBND V/v lấy ý kiến dự thảo về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Tịnh theo Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 26-09-2023
3 1767/UBND-VX V/v triển khai phát động cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data for life" 26-09-2023
4 1774/UBND-TNMT V/v công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sơn Tịnh 26-09-2023
5 368/TB-TTDVĐGTS V/v đấu giá tài sản 25-09-2023
6 2073/TB-UBND Xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Tịnh năm 2023 13-09-2023
7 1794-2070/TB-UBND Nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 11-09-2023
8 3304-3353/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Khu tái định cư Rộc Ông Xã phục vụ GPMB dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong 11-09-2023
9 3252-3287/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Công trình: Tuyến D2 tại Trung tâm huyện lỵ mới 08-09-2023
10 3161-3171/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 05-09-2023
11 3080-3108/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây mới Hồ chứa nước Hố Sâu 29-08-2023
12 1560/UBND V/v thông báo danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2023 29-08-2023
13 1753/TB-UBND Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG XDNTM năm 2023 28-08-2023
14 04/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh ban hành Quy chế về tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện Sơn Tịnh 25-08-2023
15 116/KH-UBND Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 24-08-2023
16 1742/TB-UBND Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3, hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2023 24-08-2023
17 115/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3, hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2023 24-08-2023
18 2935-2968/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 17-08-2023
19 2864-2881/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 11-08-2023
20 2648-2760/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 09-08-2023
21 2568/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) 31-07-2023
22 2569/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) 31-07-2023
23 1340/UBND-KT V/v công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 31-07-2023
24 2496-2503/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong (Đoạn qua xã Tịnh Phong - Đợt 4) 25-07-2023
25 207/KL-TTH V/v chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Tịnh Phong 24-07-2023
26 105/YT V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế 18-07-2023
27 321a/BC-UBND V/v công khai số liệu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 17-07-2023
28 2289-2356/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (Đoạn qua xã Tịnh Hà - Đợt 3) 17-07-2023
29 2020-2044/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tịnh Sơn (đợt 2) 12-07-2023
30 2107-2073/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (Đoạn qua xã Tịnh Hà - đợt 2) 12-07-2023
ipv6 ready