Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1094/KH-UBND V/v tiếp nhận giáo viên, nhân viên ngoài huyện, ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc huyện năm học 2022 - 2023 22-06-2022
2 728/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm và quản lý lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07-06-2022
3 634/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-05-2022
4 758/KH-UBND Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 05-05-2022
5 127/BC-UBND V/v công khai số liệu thu - chi ngân sách quý I/2022 14-04-2022
6 2466/NHCS-TDSV Nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 04-04-2022
7 09/2022/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 04-04-2022
8 383/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính thay thế, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-03-2022
9 462/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN công lập huyện Sơn Tịnh năm 2021 18-03-2022
10 449/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả thi, kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Sơn Tịnh năm 2021 16-03-2022
11 175/UBND-TNMT V/v công bố,công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tịnh 28-01-2022
12 03/TB-HĐTD Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 25-01-2022
13 27/BC-UBND V/v công khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 21-01-2022
14 23/BC-UBND V/v công khai số liệu thu - chi ngân sách năm 2021 17-01-2022
15 29/UBND-KT V/v củng cố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 07-01-2022
16 02/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh tham gia thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 06-01-2022
17 01/TB-HĐTD Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 06-01-2022
18 2246/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 31-12-2021
19 3666-3671/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư Đồng Miểu tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh,giai đoạn 1 - (phần đất ở đợt 1) 31-12-2021
20 3633-3649/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của để xây dựng công trình: Điểm dân cư Gò Vực, xã Tịnh Hà 31-12-2021
21 3613/QĐ-UBND V/v thu hồi đất ngoài quy hoạch do bị ảnh hưởng công trình: Khu tái định cư Vũng Thảo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (giai đoạn 1) 30-12-2021
22 3580-3582/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (đợt 20 29-12-2021
23 3588/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận (đợt 9) 29-12-2021
24 3591-3597/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (đợt 2) 29-12-2021
25 3559/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Sơn Tịnh năm 2021 28-12-2021
26 2259/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh năm 2022 28-12-2021
27 3460-3525/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để xây dựng dự công trình: Đầu tư khẩn cấp chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh 28-12-2021
28 2196/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28-12-2021
29 3431-3452/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của để thực hiện dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn Hồ chứa nước Sơn Rái, huyện Sơn Tịnh 25-12-2021
30 3211-3297/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư OM6 tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh, giai đoạn 2 (phần đất nông nghiệp - đợt 1) 24-12-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 698

Tổng số lượt xem: 721424