Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Địa chỉ:       Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại:  0255 3842 632

Email:         sontinh@quangngai.gov.vn

 

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0914 241478

2. Đ/c Lê Văn Thảo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Di động: 0905 262467

3. Đ/c Phạm Đông - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0913 692557

 

* Các đồng chí Ủy viên UBND huyện:

4. Bùi Anh Tuấn - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện;

Di động: 0975 463007

5. Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Công an huyện;

Di động: 0944 402888

6. Đ/c Nguyễn Văn Chín - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm nhiệm giữ chức danh Chánh Thanh tra huyện;

Di động: 0914 174325

7. Đ/c Trịnh Đình Bá - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm nhiệm giữ chức danh Trưởng Phòng Nội vụ huyện;

Di động: 0914 200968

8. Đ/c Võ Văn Tâm - Chánh Văn phòng huyện

Di động: 0985 949695

9. Đ/c Trần Đại Dương - Trưởng Phòng KT&HT huyện;

Di động: 0914 400859

10. Đ/c Phạm Hồng Sơn - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện;

Di động: 0983 670915

11. Đ/c Nguyễn Thị Thương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện;

Di động: 0905 904040

12. Đ/c Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng Phòng TN&MT huyện;

Di động: 0914 121140

13. Đ/c Phạm Tấn Quang - Trưởng Phòng Y tế huyện;

Di động: 0914 740205

14. Đ/c Đặng Xuân Trung - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

Di động: 0986 043079

15. Đ/c Lữ Đình Ba - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện;

Di động: 0914 043984

16. Đ/c Hoàng Văn Tình - Trưởng Phòng VH&TT huyện

Di động: 0974 212757

17. Võ Dương Băng Hải - Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

Di động: 0935 921282

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 741

Tổng số lượt xem: 721449