Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện 16/04/2015 Tải về
2 Thông báo số 68/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện 16/04/2015 Tải về
3 Kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Sơn Tịnh 15/04/2015 Tải về
4 Lịch tuần 15 14/04/2015 Tải về
5  Triển vọng mô hình sản xuất giống lúa thuần VN121 và thử nghiệm giống lúa lai Xuyên Hương 178 13/04/2015 Tải về
6 Sơn Tịnh hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ Toàn cầu lần thứ 3 (04/5/2015 - 10/5/2015) 13/04/2015 Tải về
7 Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện 13/04/2015 Tải về
8 Kết quả thu phí sử dụng đường bộ năm 2013 và năm 2014 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đạt tỷ lệ thấp 7,25% 13/04/2015 Tải về
9 Hội thi Công an xã giỏi huyện Sơn Tịnh năm 2015 13/04/2015 Tải về
10 Sơn Tịnh tổng kết dự án phát triển ngành lâm nghiệp từ năm 2005 - 2015 13/04/2015 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2639

Tổng số lượt xem: 802524