Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Minh 19/05/2022 Tải về
2 Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Bắc 19/05/2022 Tải về
3 Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện Sơn Tịnh tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Thọ 19/05/2022 Tải về
4 ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ TỊNH PHONG 19/05/2022 Tải về
5 Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Sơn 19/05/2022 Tải về
6 ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ TỊNH BÌNH 19/05/2022 Tải về
7 Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Hà 19/05/2022 Tải về
8 Thanh niên Sơn Tịnh tham gia Ngày hội việc làm lần thứ I năm 2022 19/05/2022 Tải về
9 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Sơn Tịnh trao tặng 2,6 tỷ đồng xây dựng nhà tránh lũ cho xã Tịnh Minh 19/05/2022 Tải về
10 Tổ chức Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ” 19/05/2022 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 583

Tổng số lượt xem: 717485