Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thông tin cần biết

Thông báo đấu giá QSD đất đối với 05 lô thuộc dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá​


Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với 41 lô đất ở thuộc Khu dân cư và tái định cư Cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây


Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở thuộc Khu dân cư Bắc Trương Quang Trọng, Phường Lê Hồng Phong


Thông báo tạm dừng việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá đối với 36 lô đất ở thuộc dự án: Khu dân cư Nghĩa Phú (giai đoạn 1), xã Nghĩa Phú


V/v thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản


Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đấ​t đới với 41 lô đất ở phân lô thuộc Dự án: Khu dân cư và Tái định cư Cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây​

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1507

Tổng số lượt xem: 1435261

ipv6 ready