Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
101 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
102 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
103 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
104 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
105 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
106 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
107 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
108 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
109 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
110 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
111 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
112 Xác nhận liệt sĩ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
113 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
114 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
115 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
116 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
117 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (có xác nhận của UBND cấp xã). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
118 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (có xác nhận của UBND cấp xã). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
119 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI.
120 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
121 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
122 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
123 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
124 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
125 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
126 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
127 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
128 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
129 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
130 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
131 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
132 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
133 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI.
134 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
135 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
136 Thông báo tổ chức lễ hội. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
137 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
138 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO
139 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
140 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
141 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
142 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIÁO DỤC
143 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIÁO DỤC
144 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIÁO DỤC
145 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIÁO DỤC
146 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIÁO DỤC
147 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
148 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
149 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
150 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC CHỨNG THỰC