Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
161 Đăng ký lại khai tử Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
162 Đăng ký lại kết hôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
163 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
164 Đăng ký lại khai sinh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
165 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
166 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
167 Đăng ký chấm dứt giám hộ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
168 Đăng ký giám hộ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
169 Đăng ký khai tử Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
170 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
171 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
172 Đăng ký kết hôn Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
173 Đăng ký khai sinh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
174 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
175 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
176 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
177 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
178 Cấp đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
179 Cấp mới Chứng minh nhân dân (9 số) Dịch vụ công cấp 2 Công an huyện LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
180 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Dịch vụ công cấp 2 Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 203

Tổng số lượt xem: 717426