Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
101 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
102 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
103 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
104 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
105 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
106 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
107 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
108 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
109 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
110 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
111 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
112 Xác nhận liệt sĩ. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
113 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
114 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
115 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
116 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
117 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (có xác nhận của UBND cấp xã). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
118 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (có xác nhận của UBND cấp xã). Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
119 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI.
120 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 701

Tổng số lượt xem: 717363