Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
21 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC LIÊN THÔNG: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
22 Giải quyết tố cáo tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
23 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
24 Xử lý đơn tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN
25 Tiếp công dân tại cấp xã. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
26 Đăng ký khai tử lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
27 Đăng ký kết hôn lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
28 Đăng ký khai sinh lưu động Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC HỘ TỊCH
29 Hòa giải tranh chấp đất đai Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
30 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
31 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
32 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
33 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
34 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
35 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
36 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
37 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
38 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
39 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.
40 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 243

Tổng số lượt xem: 717418