Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tục LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội huyện
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Sổ BHXH, thẻ BHYT; - Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN; - Quyết định hoàn trả (mẫu C16-TS).
Mức độ TTHC chưa cung cấp DVCTT
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu Không có file đính kèm
ipv6 ready