Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Khắc Huyền, ở đội 9, thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (lần đầu). Tải về

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND huyện

Về việc phê duyệt danh mục mô hình Khuyến nông cấp huyện năm 2015. Tải về

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND huyện

Về việc kiện toàn khối Tự vệ cơ quan HĐND và UBND huyện Sơn Tịnh. Tải về

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND huyện

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Sơn Tinh. Tải về

Tài liệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

DANH MỤC TÀI LIỆU BÊN NGOÀI:

1/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng (tệp đính kèm)

2/ Phòng Tài chính - Kế hoạch (tệp đính kèm)

3/ Phòng Văn hóa và Thông tin (tệp đính kèm)

4/ Phòng Nội vụ (tệp đính kèm)

5/ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (tệp đính kèm)

6/ Phòng Tư pháp (tệp đính kèm)

7/ Phòng Y tế (tệp đính kèm)

8/ Thanh tra huyện (tệp đính kèm)

9/ Phòng Tài nguyên và Môi trường (tệp đính kèm)

10/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tệp đính kèm)

11/ Phòng Giáo dục và Đào tạo (tệp đính kèm)

12/ Văn phòng HĐND và UBND huyện (tệp đính kèm)

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Tệp đính kèm

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com