Liên đoàn Lao động huyện chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động

Trong 5 năm (2010-2015), LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Tịnh tích cực tham gia cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác xã hội như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động đóng góp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, đã có 58 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng với mức 500 ngàn đồng/tháng/mẹ. Xây dựng mới 1 nhà ở cho giáo viên chưa có nhà ở nằm vùng lũ lụt từ nguồn hỗ trợ Quỹ Tấm lòng vàng, với số tiền 40 triệu đồng. 

Huyện ủy Sơn Tịnh có Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 37 ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”

Huyện ủy Sơn Tịnh vừa có Kế hoạch số 79 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 37 ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10 và Nghị quyết 37 đã được thông qua, trên cơ sở đó, tích cực tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ các cấp một cách thiết thực, hiệu quả và trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn 2016-2021.

Huyện Sơn Tịnh chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 29- và Hướng dẫn số 72 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Bí thư. Đồng thời căn cứ Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 29. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sơn Tịnh đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội cấp cơ sở thông qua Hội nghị BCH Huyện Đoàn mở rộng, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai Chỉ thị. Tính đến nay, 100% Đoàn, Hội cơ sở tổ chức quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị cho đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội.

Trưởng thôn Bùi Khương làm tốt công tác dân vận

Với vai trò là trưởng thôn, anh Bùi Khương - Trưởng thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ đã cùng với cán bộ mặt trận và các đoàn thể của địa phương đến từng hộ để vận động người dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. 

Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên

Sáng ngày 02/4/2014, Hội đồng đội huyện Sơn Tịnh phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học số 2 Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2014 - 2015.

Các em tham gia phần thi rung chuông vàng

Phụ nữ Sơn Tịnh hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện giai đoạn 2010 - 2015

Sáng ngày 31/3/2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện giai đoạn 2010 - 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com