HĐND huyện hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 06/7/2015, HĐND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt HĐND huyện báo cáo hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện đã tập trung xây dựng, tham mưu cho HĐND huyện ban hành Nghị quyết chương trình giám sát theo hướng giảm số cuộc giám sát, tăng chất lượng giám sát chuyên sâu. Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu và kiến nghị sau giám sát của thường trực, các ban HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN huyện, UBND huyện rà soát báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để UBND huyện chỉ đạo trả lời tại kỳ họp giữa năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, thường trực và các Ban HĐND huyện đã tổ chức 1 cuộc giám sát, nội dung giám sát tập trung vào vấn đề giải quyết quy hoạch các điểm dân cư để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân. Đối với hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2015 HĐND huyện, các tổ đại biểu phối hợp với thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN xã thống nhất lịch tiếp xúc cử tri và tổ chức thực hiện. Tổ đại biểu phân công cho các thành viên của tổ tham gia tiếp công dân; tham gia đầy đủ tại các điểm tiếp xúc cử tri và đại diện tổ đại biểu báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15. Sau đợt tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu phối hợp với HĐND, UBMTTQVN xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời đúng quy định. Đối với hoạt động của Ban HĐND huyện, thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2015 của HĐND huyện, các ban HĐND huyện phối hợp với thường trực HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, thẩm tra và các hoạt động khác theo quy định. Đối với tình hình hoạt động của thường trực HĐND các xã 6 tháng đầu năm 2015, đã có 8 xã thực hiện các hoạt động giám sát với 16 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, chính sách đối với người có công, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại cho nhân dân. Từ nay đến cuối năm 2015, HĐND huyện phối hợp với Đảng ủy và HĐND các xã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND đối với các xã còn khuyết trong kỳ họp giữa năm 2015 nhằm đảm bảo cho HĐND xã hoạt động thông suốt, đúng quy trình của pháp luật. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015 theo Nghị quyết HĐND huyện, hoàn thành chương trình giám sát của HDDND huyện để báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2015; tiếp tục giám sát và đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết, trả lời về các kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo thường trực HĐND huyện. Đối với HĐND xã, phối hợp với UBND, UBMTTQVN cấp xã, tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri theo quy định trước kỳ họp HĐND tỉnh, huyện và xã cuối năm 2015; chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các kỳ họp HĐND xã năm 2015 đúng luật định. Thực hiện hoàn thành chương trình giám sát, chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND xã năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND xã và mong muốn trong thời gian đến, HĐND các cấp từng bước hoạt động hiệu quả hơn, đúng quy chế làm việc và đúng theo quy định, từ hoạt động giám sát đến hoạt động chất vấn và công tác phối hợp với UBND. Đối với phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2015, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các xã với chức năng nhiệm vụ của mình, cụ thể hơn các phương hướng cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với kỳ họp HĐND huyện sẽ tổ chức trước ngày 30/7. Đối với các ban HĐND, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình nên nghiên cứu trước để khi đến kỳ họp giữa năm 2015 thì thực hiện đạt kết quả tốt nhất. 

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com