Sơn Tịnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Toàn huyện Sơn Tịnh hiện có 5.297 con trâu, 35.473 con bò, 43.978 con lợn, 524.000 con gia cầm. Từ đầu năm 2015 đến nay, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn huyện không xảy ra, bệnh cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra trên đàn vịt của 1 hộ chăn nuôi ở xã Tịnh Trà, với tổng số lượng vịt tiêu hủy bắt buộc 429 con.

Tiêm vắc xin cúm gia cầm
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2015; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn huyện; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2015, với 100.000 liều vắc xin cúm gia cầm, đạt 100% kế hoạch, 27.700 liều vắc xin lở mồm, long móng, đạt 99,8% kế hoạch và 20.000 liều vắc xin vắc xin dịch tả lợn, đạt 55,47% kế hoạch. Tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường” đợt 1/2015, với tổng diện tích được phun 759.285 mét vuông, lượng hóa chất Iodine sử dụng là 368 lít.