Sơn Tịnh chủ động, ứng phó với diễn biến mưa, lũ trên địa bàn huyện

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ trên địa bàn huyện, vừa qua, UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Điện lực Sơn Tịnh, Trung tâm Viễn thông Sơn Tịnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã khẩn trương chủ động rà soát, triển khai phương án phòng, chống lũ theo phương án đã được phê duyệt. 

Đặc biệt, lưu ý các khu vực dân cư vùng trũng, thấp, hạ du các hồ chứa, vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ suối, lũ quét, sạt lở núi, phải kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Tổ chức lực lượng kiểm soát các bến đò ngang, đò dọc; cắm biển báo và phân công người canh gác tại khu vực có nước chảy xiết, ngầm, tràn giao thông, tuyến đường có nguy cơ sạt lở để hướng dẫn người và phương tiện qua lại an toàn. Tuyệt đối không để nhân dân vớt củi, đánh cá trên sông, suối khi có lũ. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, tổ chức vận hành công trình đúng qui trình được duyệt. Các công trình đang thi công dở dang phải xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp; kiểm tra, tháo dỡ các vật cản trên sông, kênh, rạch để đảm bảo thoát lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh, mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.