Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh

Chiều ngày 05/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đã về làm việc với huyện Sơn Tịnh về tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2016; phương án chống hạn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc, có đồng chí Trần Chấn Diệp - Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo

Vụ Đông Xuân 2015-2016, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 24.388 tấn, đạt 89,8% kế hoạch. Trong đó, năng suất lúa bình quân 51,23 tạ/ha, giảm 6,77 tạ/ha so với kế hoạch; sản lượng 21.674 tấn, bằng 88,54% kế hoạch; cây ngô năng suất đạt khá 51 tạ/ha, sản lượng 2.713 tấn, đạt 101,47% kế hoạch. Riêng đối với các cây hoa màu khác như: rau quả các loại diện tích 678 ha, năng suất 226,39 tạ/ha, sản lượng 15.349 tấn. Trong đó, cây dưa hấu 130 ha, năng suất 306 tạ/ha, sản lượng 3.978 tấn. Do giá dưa năm 2015 xuống thấp, thị trường tiêu thụ bấp bênh nên UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền cho nhân dân hạn chế sản xuất dưa hấu đề phòng rủi ro, do đó diện tích dưa hấu chỉ bằng 50% so với vụ trước. Cây lạc diện tích 840 ha, năng suất 23 tạ/ha, sản lượng 1.932 tấn; đậu đỗ các loại diện tích 137 ha, năng suất 18 tạ/ha, sản lượng 247 tấn; cây mía niên vụ 2016: 106 ha, đạt 106% kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp phát biểu

Đối với công tác chăn nuôi - thú y, tổng đàn trâu bò trên địa bàn huyện 5.391 con; đàn bò 36.178 con, trong đó bò lai 26.285 con; đàn lợn 44.969 con, đàn gia cầm 516.800 con. Công tác kiểm tra, phòng trừ dịch bệnh gia súc gia cầm được thực hiện thường xuyên, công tác phát hiện và dập dịch kịp thời và hiệu quả, hạn chế dịch bệnh lây lan. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 6 xã (Tịnh Trà, Tịnh Giang, Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Hà, Tịnh Sơn) đạt 11 đến 18 tiêu chí nông thôn mới; có 5 xã (Tịnh Đông, Tịnh Hiệp, Tịnh Bình, Tịnh Thọ, Tịnh Phong) đạt 9 tiêu chí. Riêng xã Tịnh Trà khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình chưa đạt chất lượng trên địa bàn xã, chậm nhất đến ngày 30/5/2016; tổ chức điều tra, đánh giá lại kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới trình huyện thẩm tra chậm nhất trong quí 3/2016.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh phát biểu

Trong vụ Hè thu 2016, huyện Sơn Tịnh phấn đấu tổng sản lượng lương thực 23.893 tấn, trong đó thóc 21.393 tấn, ngô 2.500 tấn. Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng 4.360 tấn, trong đó diện tích sản xuất cây lúa 3.720 tấn, diện tích sản xuất cây rau màu các loại 1.040 ha. Tổng diện tích có khả năng bị hạn 1.824 ha. Huyện Sơn Tịnh tập trung mọi nguồn lực để chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống hạn nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất đạt năng suất, sản lượng các loại cây trồng theo kế hoạch đề ra cho vụ Hè thu năm 2016. Tổng kinh phí dự trù chống hạn đối với sản xuất nông nghiệp hơn 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ 70%; ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp 30%. Đối với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2016, huyện Sơn Tịnh đã triển khai các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt tại Quyết định số 189 ngày 23/01/2015; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng năng suất lao động, tăng giá trị trên đơn vị diện tích; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh đã kiến nghị và đề xuất UBND tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân 2015 - 2016 để huyện sớm khắc phục các công trình để phục vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2016. Kinh phí khoan giếng, mua máy bơm nước và kinh phí vượt định mức tiền điện 95 triệu đồng. Kinh phí đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương như: kênh B6-2-10 kéo dài ở xã Tịnh Sơn, kênh A4 nối dài ở xã Tịnh Phong, kênh B4- Đồng Ống ở xã Tịnh Bắc, kênh mương Rộc Xoắn ở xã Tịnh Minh, với tổng chiều dài 4.067 mét, diện tích tưới 92 ha, tổng kinh phí đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng. UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ kinh phí khi có hạn và đầu tư sửa chữa các hạng mục công trình phục vụ chống hạn lâu dàu kết hợp phòng, chống lũ lụt năm 2016 để huyện kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện. Đặc biệt là sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập trên địa bàn huyện. UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện ưu tiên cung cấp điện phục vụ cho công tác chống hạn ở các trạm bơm điện trên địa bàn huyện. Ngoài ra, lãnh đạo huyện còn đề xuất kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: sản xuất rau an toàn, chăn nuôi, …ưu tiên giúp đỡ giới thiệu các doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và chế biến nông sản tại huyện. Điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp như: chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Rà soát, điều chỉnh chính sách của tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Liên kết với Trường Đại học Nông lâm mở một lớp đào tạo cho cán bộ xã và HTX với chuyên ngành phát triển nông thôn nhằm nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đổi mới về nội dung hoạt động khuyến nông như: tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các sản phẩm chủ lực phục vụ trực tiếp Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật tổng hợp. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, liên kết bốn nhà đề giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo: Sơn Tịnh là địa phương quan tâm đầu tư nhiều cho công tác khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (cây ớt, bí) đạt hiệu quả kinh tế. Đối với cây lúa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 năng suất giảm, mất mùa do điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, một bộ phận nông dân chăm sóc cây lúa như bón phân, phun thuốc không đúng qui trình. Vụ Hè thu 2016 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nắng hạn, chính vì thời tiết như vậy, lưu ý bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống, xem xét lại từng vùng để điều chỉnh từng loại giống sao cho phù hợp, đảm bảo lượng nước tưới cho các trà lúa chính vụ, địa phương cần có biện pháp chống hạn, tập trung nạo vét kênh mương, sửa chữa hồ, đập. Cần tập trung khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm. Về kinh phí chống hạn, UBND tỉnh xem xét, bố trí cho huyện Sơn Tịnh 1,4 tỷ đồng. Về công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xã Tịnh Trà, Tịnh Giang hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016. Xây dựng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế, lưu ý các xã ven sông Trà trồng rau ăn lá, rau ăn quả, bí, ngô, ớt,…Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục để công nhận trang trại, cấp sổ đỏ cho các chủ trang trại. Tập trung dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng,..

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com