Sơn Tịnh trực báo về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt, bão

Chiều ngày 06/4/2016, UBND huyện tổ chức họp trực báo về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt bão theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính Phủ. Đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính Phủ, huyện Sơn Tịnh được phân bổ xây dựng 305 nhà ở phòng, tránh lụt bão cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 14,6 tỷ đồng. Huyện đã được phân bổ kinh phí để xây dựng 256 nhà. Đến nay, huyện đã xây dựng hoàn thành 163 nhà, 42 nhà đang xây dựng, 6 hộ đang tập kết vật liệu và còn 45 hộ chưa xây dựng gồm: Xã Tịnh Giang 1 nhà, xã Tịnh Đông 4 nhà, xã Tịnh Minh 1 nhà, xã Tịnh Bắc 2 nhà, xã Tịnh Hiệp 1 nhà, xã Tịnh Bình 7 nhà, xã Tịnh Thọ 3 nhà, xã Tịnh Sơn 10 nhà, xã Tịnh Hà 11 nhà, xã Tịnh Phong 5 nhà.

Quang cảnh buổi trực báo

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của các xã trong việc thực hiện xây nhà phòng tránh lụt cho nhân dân. Đồng thời yêu cầu trong thời gian đến các xã cần sớm giải quyết các vướng mắc phát sinh để hoàn thành tiến độ xây nhà theo chỉ tiêu trên giao. Đối với xã Tịnh Bình do không có nhu cầu xây dựng tiếp nên chuyển 7 nhà của xã Tịnh Bình cho xã Tịnh Hà để triển khai xây dựng cho các hộ có nhu cầu. Trong quá trình làm, nếu gặp các vướng mắc thì cần phải phản ánh kịp thời đến các ngành liên quan để đảm bảo hoàn thành các nhà còn lại trước mùa mưa, bão