Huyện ủy Sơn Tịnh triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Nhằm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chiều ngày 17/11/2014 Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Võ Văn Hào – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

 

Quang cảnh hội nghị

Để kịp thời cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng để nghe các Ban của Huyện ủy quán triệt triển khai các hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có 139 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban của huyện và lãnh đạo 11 xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Hướng dẫn số 01 ngày 23/10/2014 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở. Hướng dẫn số 10 ngày 4/9/2014 của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Hướng dẫn số 04 ngày 3/10/2014 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn số 11 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hướng dẫn số 04 ngày 5/11/2014 của Huyện ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hướng dẫn 04 ngày 5/11/2014 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn 04 ngày 5/11/2014 của Huyện ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014.