Sơn Tịnh bàn giao máy kéo phục vụ dự án sản xuất ngô thương phẩm

Sáng ngày 27/9/2018, huyện Sơn Tịnh tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng máy kéo phục vụ Dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông.

Kiểm tra, bàn giao thiết bị

UBND huyện Sơn Tịnh đã bàn giao máy kéo cho Dự án với tổng kinh phí hơn 426 triệu đồng gồm Máy Kéo KUBOTA L4508 và dàn phụ kiện gồm dàn xới và dàn chảo.  

Thực hành trên đồng ruộng

Việc hỗ trợ máy kéo phục vụ dự án sản xuất ngô thương phẩm sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm đất, giảm công lao động cho người dân. Dự án sản xuất ngô thương phẩm thực hiện ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông với diện tích ngô trên 97 ha. Hiện nay, Dự án đang triển khai thực hiện tốt, các xã đã thực hiện 2 vụ sản xuất ngô Đông Xuân 2017 -2018 và Hè Thu 2018 với 483 hộ tham gia.